Zmiana opcji drukowania


Istnieje możliwość dostosowania opcji drukowania do preferencji użytkownika.

 1. Wybierz Opcje na pasku narzędzi programu Canon Easy-WebPrint, aby wyświetlić standardowe opcje drukowania.

  Orientacja

    

  Wybierz Pionowa lub Pozioma.

  Do drukowania trzech kolumn idealna jest orientacja pozioma.

   

   

   

  Typ drukowania

    

  Wybierz jedną, dwie lub trzy kolumny. Twoja strona sieci Web zostanie przeskalowana zgodnie z wyborem.

  Jest to idealne rozwiązanie w przypadku długich dokumentów.

   

   

   

  Drukowanie

   

  Z poniższych opcji wybierz pierwszą, drugą lub obie:

  • Drukuj kolory tła i obrazy - wybranie tej opcji spowoduje włączenie jej również w opcjach internetowych przeglądarki Internet Explorer.

  • Wydruk w odcieniach szarości - kolory zostaną zastąpione przez odcienie szarości. Zwykle umożliwia to szybsze drukowanie, zwłaszcza jeżeli nie są drukowane obrazy tła. Opcja dostępna tylko w przeglądarce Internet Explorer 6 lub nowszych.

   

   

   

  Kopie

   

   

  Podaj liczbę kopii jaką chcesz wydrukować, lub użyj w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii.

   

  Wybierz pierwszą, drugą lub obie opcje zgodnie z wymaganiami:

  • Odwrotna kolejność drukowania - upewnij się, że opcja nie została wcześniej wybrana w ustawieniach drukarki przeglądarki Internet Explorer. Inaczej kolejność drukowania nie zostanie odwrócona.

  • Sortuj - sortuje strony (w przypadku dwóch lub więcej kopii do drukowania). Możliwe jest również sortowanie w odwrotnej kolejności drukowania.

   

   

   

  Lista drukowania

  • Konsoliduj drukowanie listy drukowania - zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować wszystkie strony sieci Web w jednym zadaniu, w kolejności wyświetlania na liście drukowania. Jeżeli lista drukowania jest długa, rozpoczęcie drukowania może chwilę potrwać, zanim system pobierze i przetworzy wszystkie strony z listy.

   

  • Limit drukowanych stron listy drukowania - jeżeli lista drukowania jest długa, zaznacz tę opcję przed pojawieniem się okna potwierdzającego kontynuowanie wydruku, aby ograniczyć liczbę stron do wydrukowania. Możesz wprowadzić wartość w polu wyboru lub użyć , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę stron.

   

   

   

  Domyślne

  Wybierz ten przycisk, aby przywrócić ustawienia domyślne programu Canon Easy-WebPrint.

   

   

   

  Więcej opcji

  Otwiera okno dialogowe Więcej opcji. Karta cech Więcej opcji umożliwia dostęp do dodatkowych ustawień programu Canon Easy-WebPrint. Karta cech jest podzielona na dwie zakładki właściwości. Pierwsza zakładka zawiera ustawienia drukowania dwustronnego, druga służy do dostosowania paska narzędzi.

   

 2. Zmień wyświetlane opcje zgodnie z wymaganiami.

 1. Wybierz Więcej opcji, aby dostosować pasek narzędzi lub drukować dwustronnie. Przycisk Więcej opcji znajduje się u dołu okna dialogowego Opcje.

  Drukowanie dwustronne

  Podgląd

   

  Pokazuje, jak będą wyglądać drukowane strony w zależności od wybranych opcji.

   

   

   

  Drukowanie dwustronne

   

  Zaznacz tę opcję, aby włączyć drukowanie dwustronne. Opcja dostępna tylko w przeglądarce Internet Explorer 6.0 i nowszych. Sięgnij do podręcznika użytkownika drukarki, aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu dwustronnym.

  • Automatyczne - zaznacz, aby włączyć automatyczne drukowanie dwustronne (jeżeli jest obsługiwane przez drukarkę).

   

   

   

  Domyślne

  Wybierz ten przycisk, aby przywrócić ustawienia domyślne programu Canon Easy-WebPrint.

   

   

   

  Dostosuj pasek narzędzi

  Wyświetl te przyciski paska narzędzi

   

  Wybierz z listy przycisków te, które mają być wyświetlane na pasku narzędzi. Uwaga: przycisk Drukuj i przycisk Opcje są zawsze wyświetlane.

   

   

   

  Etykiety przycisków

   

  Wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyświetl wszystkie etykiety tekstowe - przy wszystkich przyciskach zostanie wyświetlona etykieta tekstowa (ustawienie domyślne).

  • Tylko wybrane etykiety tekstowe - etykiety tekstowe zostaną wyświetlone tylko przy przyciskach Opcje, Dwustronne i Wyświetl listę drukowania. Wszystkie pozostałe przyciski są wyświetlane tylko jako ikony.

  • Bez etykiet tekstowych - przy żadnym przycisku paska narzędzi nie będą wyświetlane etykiety tekstowe. Wyświetlane są tylko ikony.

   

   

   

  Domyślne

  Wybierz ten przycisk, aby przywrócić ustawienia domyślne programu Canon Easy-WebPrint.

   

 2. Zmień rozszerzone opcje zgodnie z wymaganiami.

 3. Kliknij OK tyle razy, ile to konieczne, aby powrócić do okna głównego programu Canon Easy-WebPrint.